درباره ما

۱-“شورای همبستگی ترکمن صحرا” که از این به بعد بصورت اختصار “شورا” خوانده خواهد شد، از تجمع افراد حقیقی و حقوقی تورکمن تشکیل شده و یک سازمان دمکراتیک و سکولار می باشد و بر پایه توافقات زیر فعالیت می کند:

۲-“شورا” در راستای کسب حقوق سیاسی، ملی، فرهنگی و زبانی ملت تورکمن با تکیه بر اصول منشور جهانی حقوق بشر و  با اتخاذ روش های مسالمت آمیز مبارزه می کند.

۳-رژیم جمهوری اسلامی نظامی اصلاح ناپذیر بوده و گذار مسالمت آمیز از آن و استقرار نظامی دمکراتیک و فدرال در ایران از اهداف اصلی شورا می باشد.

۴-کشور ایران متشکل از ملیت ها و اقوام گوناگون است و پایبندی به حقوق برابر آنان برای حفظ تمامیت ارضی و همزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران امری ضروری و حیاتی می باشد.

۵-زبان فارسی در ایران زبان ارتباطی و زبان دیگر ملیتها جزو زبان های رسمی کشور خواهند بود.

۶-مخالف حکم اعدام در ایران است.

۷-“شورا” سیاست تبعیض آمیز رژیم بر مبنای دین، مذهب، اتنیک، زبان و یا تفاوت های فرهنگی را شدیدا محکوم کرده و این سیاست را در مجامع بین المللی افشا می کند.

۸-معتقد به برابری کامل حقوق زن و مرد است.

۹-معتقد به مذاکره و یافت اهداف مشترک و تشکیل ائتلاف با احزاب و سازمانها و فعالین سیاسی ایرانی می باشد.

۱۰-“شورا” مبارزه قهرآمیز، مسلحانه و آوانتوریستی را رد می کند.

۱۱-به اتحاد و همبستگی تمامی فعالین سیاسی تورکمن عمیقا معقتد بوده و آماده دیالوگ و همکاری با افراد و جریانات تورکمن می باشد.

۱۲-“شورا” فعالیت خود را براساس تصمیمات جمعی اعضای خویش بصورت دمکراتیک پیش خواهد برد. کلیه مواضع و رویکردهای آن از طریق وب سایت شورا در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

 


دکمه بازگشت به بالا